Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Článek v časopisu Rozhled - Vždyť ten rok utekl jako voda

30.11.2013

To jsem si řekl, vážení a milí spoluobčané, při pohledu do kalendáře po 20. říjnu, tedy dnu, kdy jsem byl díky vaší velké podpoře zvolen senátorem Parlamentu ČR. Moji velkou motivací pro kandidaturu do Senátu bylo, že jsem chtěl být blíže lidem, být s nimi a mezi nimi častěji, vnímat jejich problémy, náměty či připomínky a pomáhat je řešit. Předpokládal jsem správně, že jako senátor na to budu mít mnohem více času a také možností. V Senátu jsem členem Výboru pro záležitosti Evropské unie se zaměřením na životní prostředí a zemědělství. Dále jsem členem Stálé komise pro rozvoj venkova a také členem dvou podvýborů, pro dopravu a pro sport. Práce je to tedy poměrně dost. Po celý první rok svého působení v Senátu jsem se velmi snažil pracovat tak, abych nezklamal důvěru, kterou jste ve mě vložili. Senátní obvod č. 11 – Domažlice, se skládá z 86 obcí okresu Domažlice a 62 obcí okresu Klatovy. Celkem tedy 148 obcí. Za můj první rok v roli senátora se mi podařilo navštívit 49 obcí a to nepočítám Domažlice, kde mám senátorskou kancelář. Nejčastěji jsem v se− nátním obvodu navštívil Klatovy, kde jsem byl celkem 21krát. Moji velkou ambicí je navštívit všech 148 obcí a oficiálně se setkat s jejich starosty tak, abych se o případných problémech dozvěděl co nejvíce a mohl být nápomocen při jejich řeše− ní. Mnoha akcí, týkajících se senátního obvodu, jsem se zúčastnil i v Plzni, z těchto důvodů jsem navštívil
i Horažďovice, Švihov nebo Plánici. Kromě akcí v Praze, které přímo souvisejí s prací v Senátu: tedy účast na plenárních zasedáních, ve výborech, podvýborech či komisích, jsem ve svém diáři za poslední rok napočítal cca 320 různých akcí, které jsem navštívil, zúčastnil se jich, nebo se na nich i organizačně či finančně podílel. Zúčastnil jsem se mnoha akcí, jako jsou různá setkání, oslavy výročí obcí nebo sborů dobrovolných hasičů, schůzí politických i hasičských, spolků i sdružení, pracovních a odborných setkání s pracovníky úřadů, se zástupci hasičů i policie, se zdravotníky a dalšími pracovníky. Navštívil jsem mnohá kulturní představení, výstavy nebo sportovní utkání. Na všech těchto akcích se především setkávám s občany, vyslechnu si jejich názory či podněty, které se pak snažím využít ve své práci senátora. Na většině těchto akcí se také neoficiálně potkávám i se starosty jednotlivých obcí. S některými starosty se setkávám na obecních úřadech, jiní mě zase navštíví v senátorské kanceláři. Asi nejčastěji bývám mezi hasiči. Jsem velmi pyšný na to, že jsem již 4 roky jedním z nich a velmi rád využívám jejich pozvání na různé hasičské akce. Přelom roku byl pro mne velmi náročný co do počtu návštěv výročních valných hromad jednotlivých SDH nebo okrsků především na okrese Domažlice. Na Klatovsku jsem byl na vyhlášení výsledků Pošumavské hasičské ligy. Byl jsem na hasičských bálech v Hlavňovicích a Tlumačově. Velmi rád navštěvuji setkání klubů zasloužilých hasičů z Domažlicka i Klatovska. Na jaře a v létě se pak zaměřuji na hasičské soutěže v požárním útoku dospělých i dětí, anebo na tzv. Železného hasiče. Letos jsem měl záštitu nad touto soutěží v Domažlicích, Plánici i Strážově a velmi rád bych v tom pro příští rok v ještě větší míře pokračoval. Sám jsem se jako člen SDH Domažlice aktivně zapojil do soutěží veteránské ligy v požárním útoku. V listopadu loňského roku jsem nechyběl na 20. ročníku zamykání České studánky pod Čerchovem. V prosinci jsem se v Železné rudě zúčastnil velmi zajímavé akce k 5. výročí připojení ČR k Schengenu. Velice rád navštěvuji výstavy Českého zahrádkářského svazu v Domažlicích, Holýšově, Klatovech nebo ve Staňkově. Zúčastnil jsem se v okresech Domažlice i Klatovy vyhlášení nejlepších sportovců okresů. V březnu jsem navštívil několik oslav MDŽ a ve Vital parku v Drahotíně jsem startoval štafetovou jízdu na koních. V dubnu jsme v Horažďovicích řešili problematiku úložiště jaderného odpadu. V červnu jsem se s mnoha starosty sešel na setkání starostů z Domažlicka a Klatovska, které organizoval Plzeňský kraj. Na pozvání paní starostky Bernardové jsem se v srpnu zúčastnil v Kašperských Horách „Setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě“. Byl jsem v Předslavi na Valné hromadě Zemědělského svazu územní organizace Klatovy nebo na Dni otevřených dveří Meclovské zemědělské společnosti. Navštívil jsem Kdyňské koláčování a také Štrúdl párty v Sušici. Seznámil jsem se s problematikou provozu dětského zařízení Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. Již tradičně jsem navštívil vyhlášení osobností v Bělé nad Radbuzou. S Českým svazem bojovníků za svobodu jsem v rámci pietní akce k 75. výročí událostí před Mnichovskou dohodou navštívil 6 pamětních míst na Domažlicku. Zúčastňoval jsem se masopustů, výlovů rybníků, návštěv středních škol a SOU nebo koncertů mého oblíbeného sboru Čerchovan. Jako bývalý atlet a fotbalista nedám na tyto sporty dopustit. Proto jsem nemohl chybět na „Hvězdném háze− ní“ v Domažlicích, zvláště když přijela Bára Špotáková. Velmi často mohu být spatřen na fotbalových utkáních Jiskry Domažlice, Viktorky Plzeň, ale také SK Klatovy nebo Slavoje Koloveč. Rád se zajdu podívat na basket, volejbal, tenis či jiné sporty. Účastním se schůzí a rád pomáhám jednotlivým spolkům, jako jsou zahrádkáři, rybáři, myslivci, chovatelé, včelaři. Snažím se dle možností věnovat seniorům a zdravotně postiženým. Nezmínil jsem se však ještě o velkém množství náv− štěv v mojí senátorské kanceláři, nebo písemných či telefonických prosbách, kdy se na mne lidé obracejí ve svých nelehkých životních situacích a žádají o radu nebo praktickou pomoc. Ne vždy se vše podaří vyřešit k úplné spokojenosti, ale občané musí vidět, že mám snahu jim pomoci nejen jako senátor, ale i jako člověk a spoluobčan. Pokud mi to mé pracovní vytížení jen trochu dovolí, vždy rád přijmu všechna pozvání ať už od starostů obcí, různých organizací a spolků či od občanů. Vážení, jsem si dobře vědom, že pouze jedna kancelář v Domažlicích není pro náš senátní obvod plně dostačující, proto se pokusím v co nejkratší době najít nějaké řešení v Klatovech a v Sušici. Prozatím mne můžete kontaktovat na tomto spojení − mobil: 606731932 a mail: latkaj@senat.cz. Jan Látka, senátor Parlamentu ČR


číst více

Článek v časopisu Rozhled :Proč předčasné volby a co nás v nich čeká?

01.10.2013

Máme za sebou sedm let vlády pravice, jejíž chaotické vládnutí a to zejména v posledních třech letech, přineslo ČR období značného hospodářského a sociálního poklesu, což muselo vyústit v toto radikální řešení. Politické strany, zejména pra− vicové, čelí díky vlastním chybám a především díky chování politiků ODS a TOP 09 fatální ztrátě důvěry a na jejich místo se tlačí nové, vesměs populistické subjekty, založené na podnikatelských principech. Svým vládnutím se pravicové strany zprofanovaly natolik, že jedinými mobilizačními tématy zbývá pro ODS antikomunismus či u TOP 09 boj za parlamentní demokracii. Přesto ODS hrdě hlásá, že volit pravici znamená cítit zodpovědnost za minulost, věřit ve stabilitu a tradici. Myslet pravicově znamená chtít spravedlivé šance pro všechny, chtít férový svět, chtít dobrý svět pro děti a vnuky. Myslím si, že o tom všem nás za období svého vládnutí přesvědčili. V době, kdy si lidé  v ČR v krizi utahují opasky, kdy mají strach o práci, stát utrácel miliardy i za objednávané služby, které by zvládl i vlastními silami. Zatímco vláda ODS a TOP 09 šetřila na zdravotně postižených či rodinách s dětmi, ponechávala ministerstvům miliardy na různé nákupy a zakázky. Stát totiž musí šetřit na svém provozu a ne na investicích. Šetřit se přece musí na úřadech, ne na občanech tohoto státu. Příčiny prudkého sestupu oblíbenosti pravice nejsou zdaleka jen v zavádění vyloženě asociálních reforem nebo v absenci důvěryhodného programu, ale také v doslova skandálním chování některých ministrů. Pravice ztratila dost na důvěryhodnosti nejen četnými skandály, ale i příklady, kdy stát selhal, jako byla etanolová aféra či kolabující registry vozidel. Stále více lidí se totiž cítí sociálně ohroženo a očekávají, že přijde sociálně citlivější politika. Většina lidí nepřijala názor, že potřebujeme minimální stát. ODS má problém! Tento dlouholetý hegemon na pravici vylučuje lidi ze strany za jejich odlišné názory, spousta jejich úspěšných starostů ODS opouští. Ve svém programovém dokumentu „Agenda 2014“ navrhuje mimo jiné snížení nezaměstnanosti, hospodářský růst nebo zvýšení reálných mezd. O opak toho všeho se však zasadila ODS v dobách svého vládnutí. Pikantní je jejich pomoc mladým v heslech „První práce. První byt“, jakoby ODS považovala za zcela běžné, že si člověk do 30 let kupuje nemovitost za 3 mil. korun. Ještě by snad měla ODS občanům přidat nějakou pěknou dovolenou a pak jenom samá pozitiva a sociální jistoty… TOP 09 by chtěla převzít vedení na pravici, proto se s ODS předhánějí, která ze stran je méně populistická. TOP 09 sází na to, co nestihla do pádu Nečasovy vlády. Chystají se změkčit nepovedený druhý pilíř důchodového systému nebo dopracovat nadstandardy ve zdravotnictví. Nadále odmítají snižování daní, stojí proti majetkovým přiznáním nebo zavedení registračních pokladen. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který hlasy občanů tři roky veřejně ignoroval, bude nyní lidi obtěžovat telefonicky v jejich soukromí. Šéf strany, která daně zvyšovala, se bude dušovat, že už žádné daně nikomu nezvýší. Slibovat prý bude i spokojené stáří. TOP 09 se teď tváří jako jediná neposkvrněná a ráda by zapomněla na kausu kolem letadel CASA bývalé ministryně Parkanové či problémy kolem ministra Drábka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Oni dva byli také špičkovými představiteli TOP 09. Nadcházející předčasné parlamentní volby mohou být pro Českou republiku důležitou křižovatkou. Lidé budou mít ve volbách šanci vystavit vládě ODS a TOP 09 vysvědčení a odmítnout její nefunkční reformy a asociální škrty. ČSSD chce ve volbách porazit pravici a napravit nespravedlivé reformy, které za sedm let pravicových vlád poškodily ČR. My, politici za ČSSD chceme, aby lidé za své peníze získali skutečně dostupné a kvalitní veřejné služby. Dobře fungující stát. Program ČSSD je zaměřen na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. To jsou problémy, které dnes lidi nejvíce trápí. Mají také obavy, zda jim někdo zítra nezruší školu, školku nebo dokonce nemocnici. Jestli budou mít práci, ale také dopravní spoj, pakliže za prací dojíždějí. Cílem ČSSD je proto zlepšení života lidí v naší zemi. Podle odhadů ztrácí Česká republika důsledkem selhání v boji s daňovými úniky ročně až 200 miliard korun. Proto chce ČSSD prosadit lepší výběr daní a je připravena na boj proti daňovým únikům, ve kterém pravicové vlády v posledních letech selhaly. Pokud ČSSD dostane v říjnových volbách od občanů důvěru a bude mít vládní odpovědnost, pak prosadí pozitivní opatření, kterými lze situaci výrazně zlepšit. Mezi hlavní prio− rity volebního programu ČSSD patří vytvoření nových pracovních míst, ob− nova hospodářského růstu a postupné zvýšení minimální mzdy. Zlevnění léků, zdravotnických pomůcek i knih. Chceme zajistit důstojný život seniorům a zdravotně postiženým, proto obnovíme plnou valorizaci penzí a zaručíme dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Chystáme pomoc mladým rodinám. Pro pořádek ve výběru daní chce ČSSD prosadit majetková přiznání  a zavedení registračních pokladen. Chceme více zdanit velké firmy, bankovnictví, energetiku, hazardní průmysl a nejbohatší fyzické osoby. ČSSD se opět chystá zavést proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Osobně mě pak velmi těší, že ČSSD plánuje další pomoc dobrovolným hasičům, a to formou daňových úlev jejich zaměstnavatelům. Vážení spoluobčané, voliči, v rukou každého z nás bude ve 25. a 26. října 2013 další  osud nejen České republiky, ale také každého z nás. Je proto velmi důležité k volbám přijít, při svém rozhodování využít svých dosavadních životních zkušeností a neuvěřit spoustě populistických slibů, které nabízejí především nové politické subjekty. Přejme si při našem rozhodování hodně štěstí. Jan Látka, senátor PČR za ČSSD


číst více

Vyšlo v novinách Rozhled

18.09.2013

Výběr článků z regionálního tisku...

číst více

Článek v časopisu Rozhled - Co nám řekly povodně?

05.06.2013

Je tomu teprve několik málo týdnů, co povodně opět udeřily na velké části území České republiky. Opět jsme byli konfrontováni s nebezpečným vodním živlem. Zatopené sklepy, zatopené domy, zaplavené a uzavřené silnice, zničené zahrady, evakuovaní lidé, spouš. Podmáčená pole, louky pod vodou a ztráty na úrodě. To byl pro zemědělce výsledek nepříznivého počasí několika týdnů. Současnápovodeň připomněla známou skutečnost, že se lidé tváří v tvář nebezpečí dokáží semknout. Byli to pak především hasiči, kteří se doslova nezastavili. Vytvářeli pomocí pytlů s pískem provizorní hráze, aby zabránili vodě vnikat do domů, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, pomáhali lidem s vyklízením jejich zatopených domů nebo i s jejich evakuací. Přestože i letošní povodně mnoha lidem přinesly zkázu nebo velké nepříjemnosti, je možno říci, že určitě nenapáchaly tolik škod, jako ty v letech 1997 a 2002.
Plzeňskýkraj přežil třeba ve srovnání s krajem Středočeským nebo Ústeckým povodně bez větších ztrát. Možná i právě proto, že náš kraj myslí na prevenci, což dokazuje především ve výrazné podpoře Hasičského záchranného sboru ČR, ale také Sborů dobrovolných hasičů. Proto také náš integrovaný záchranný systém, jehož základem hasiči jsou, tak dobře při povodních fungoval. Plzeňský kraj pak v rámci řešení krizové situace našel ve svém rozpočtu 7 mil. Kč, aby z větší části vyhověl žádostem 76 obcí kraje. Hlavními úkoly pro státní správu i samosprávu je zjistit škody, najít prostředky a urychleně opravovat. Zároveň je potřeba vyhodnotit situaci a vzít si ponaučení co zajistit, aby pro příště k těmto škodám nedocházelo, nebo se alespoň minimalizovaly. Jen velmitěžko lze zatím dopady letošních povodní odhadnout, je však třeba poukázat na přetrvávající slabá místa státu. V prvé řadě jde o financování složek, které jsou v prvé protipovodňové linii, a to jsou hasiči, a to jak profesionální, tak ti dobrovolní. Podíváme-li se na vývoj státního rozpočtu v položce HZS, tak rozdíl mezi lety 2010 a 2013 je téměř minus 2 miliardy Kč, což je rozdíl 25%. Ještě více pesimismu skýtá pohled na pokles investic v HZS. Vláda ODS a TOP 09 v oblasti ochrany před povodněmi udělala velmi málo. Chybí legislativa, která by zjednodušila výstavbu protipovodňových opatření. Decimují se stavy policistů a hasičů, financování dobrovolných hasičů se nechává na obcích a krajích. Přitom jsou to právě tito lidé, kteří jsou v první linii a kterým je za co děkovat. Je jistě pikantní slyšet pak z úst premiéra Nečase a ministra financí Kalouska slib, že vláda je schopna ihned uvolnit více než 5 miliard korun na likvidaci škod způsobených povodněmi proto, že dobře hospodařila. Určitě včetně toho, že ve své doslova škrtací mánii škrtila hasiče. HZSČRprošel v letech 2007-2012 rozsáhlou personální obměnou. Ze Sboru v průběhu účinnosti zákona o služebním poměru odešlo 2763 příslušníků, což je téměř 30% z celkového plánovaného početního stavu. Přesto je možno konstatovat, že Hasičský záchranný sbor ČR v současné podobě je spolu se Sbory dobrovolných hasičů spolehlivým článkem bezpečnostního systému České republiky a je zárukou dostatečné ochrany obyvatelstva před negativními účinky mimořádných událostí a krizových situací. Přestože v tomto ekonomicky složitém období nedochází k jeho potřebnému rozvoji, daří se udržovat jeho akceschopnost alespoň na základní úrovni. Je však třeba upozornit na to, že současná situace dlouhodobě udržitelná není. Rozhodně odmítám povodně politizovat. Prioritou je pomoc lidem a rychlá náprava škod. Proto podpořím všechny rozumné kroky vlády, které povedou k pomoci postiženým občanům a k rychlému odstraňování povodňových škod. Je důležité, aby prostředky doputovaly rychle tam, kam mají, do postižených obcí a ve prospěch konkrétních obětí povodní. Závěrembych chtěl vyjádřit svou účast všem, kdo byli povodněmi osobně zasaženi a poškozeni. Velmi rád bych také ocenil obětavé nasazení a práci tisíců profesionálních a dobrovolných hasičů, záchranářů, policistů, vojáků, pracovníků státní správy i samospráv a také dobrovolníků z řad občanů a neziskových organizací, kteří intenzivně pomáhali zachraňovat životy, zdraví, majetek a snažili se omezit škodlivé dopady povodní. Jan Látka, senátor P ČR


číst více
   [ předchozí ]   1   [ 2 ]   3   4   5   [ další ]