Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Vláda založená na lži

27.05.2011

Naše současná vláda vznikla na lži, trvá na lži a já jsem přesvědčen, že na lži také skončí, ať již ve volbách předčasných, nebo v řádném termínu. Na počátku jejího vládnutí byla lež, že se Česká republika blíží řeckému ekonomickému marasmu a hrozí státní bankrot. Pravdou však je, že zadlužení ČR patří k nejmenším v EU a daňové zatížení rovněž. Proti zbrzdění tempa zadlužování státu nikdo jistě nic mít nemůže a musela by o něj usilovat jakákoliv vláda.

 

Článek vyšel v měsíčníku Rozhled - červen 2011

číst více

Integrace dětí se zdravotním postižením

09.03.2011

Česká republika zaznamenala v uplynulých letech výrazný posun od segregovaného vzdělávání ve speciálních školách internátního typu směrem k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením v běžných mateřských, základních a středních školách. Uvolněné kapacity speciálních škol byly nabídnuty k pravidelnému systematickému vzdělávání dětem s těžkými a kombinovanými formami zdravotního postižení a dětem s autismem. Tyto děti byly v minulosti osvobozovány od povinné školní docházky a zůstávaly buď v péči rodiny, nebo byly umísťovány do ústavů sociální péče.


číst více

Vracíme přírodě i sobě dluhy z minulosti

10.07.2010

O tom, jak výrazně se na tváři naší krajiny podepsala intenzivní těžba před r. 1989, asi nikdo z nás nepochybuje. Od počátku 90. let již bylo proinvestováno do rekultivace a sanace krajiny a její fyzické podoby celkem 36,8 miliard, částka investovaná do lidských zdrojů a na zdravotní a sociální výdaje pak činí 24,7 miliard.


číst více

Pomoc zahrádkářům

20.03.2010

Dlouhá léta diskutovali politici o tom, zda je nutný samostatný zákon o zahrádkářské činnosti. Podle mého kolegy a hlavního předkladatele návrhu poslance Václava Grünera (ČSSD) je přitom zákon připravován více než 10 let. Návrh předložený především poslanci ČSSD, ale i KSČM a SZ, byl vypracován ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a právníky z Legislativní rady vlády. Podobné zákony platí v Německu, ve Francii, ve Velké Británii, v Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku. Navrhovaný zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou činnost a stanovuje podmínky pro zřizování a provoz zahrádkových osad.


číst více
   [ předchozí ]   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   [ další ]