Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Na rozvoji Domažlic mi nepřestalo záležet

10.06.2007

Dvě volební období byl starostou Domažlic. Po osmi letech musela sociální demokracie křeslo starosty opustit a Jan Látka odešel do vyšší politiky. Díky voličským hlasům nyní zasedá v Parlamentu České republiky a je místopředsedou Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Poslance Jana Látky jsme se zeptali:

Byla vám domažlická radnice bližší než poslanecká sněmovna?

Musím přiznat, že práce na radnici byla živější, pestřejší a úspěchy, někdy i prohry, byly zcela konkrétní, obrazně řečeno mohl jsem si na ně sáhnout. Osm let starostování ve mně zanechalo spoustu životních zkušeností, nových pohledů na život, bylo ohromným zdrojem poznatků. Svoje působení na radnici jsem chápal jako službu lidem, proto jsem měl například dvakrát do měsíce na radnici den otevřených dveří, kdy mohl kdokoli navštívit starostu. Člověk se naučil naslouchat lidem. Do smrti nezapomenu na mnoho zajímavých setkání, která mně navždy utkvěla v paměti.

Z vašich slov usuzuji, že se vám neodcházelo lehce.

Osm let se nedá jen tak přejít. Máte pravdu, neodcházelo se mi lehce. Sociální demokracii se nepodařilo obhájit vedení radnice, přestože vyhrála volby, ale takový už je život. Touha po změně byla v Domažlicích silná a snad to je i dobře, protože lidé budou moci srovnávat.

Odcházet od rozdělané práce je člověku někdy líto.

Ten pocit má asi každý. Pravdou je, že naši nástupci mohou jedno volební období žít z toho, co jsme připravili a zajistili. Například na zimní stadion, který je největší akcí města, jsme sehnali 60 milionů korun a i pro letošek se podařilo zajistit potřebnou finanční částku. Velmi úspěšně jsme rozpracovali řadu dalších významných projektů pro Domažlice. Zůstal jsem v zastupitelstvu města a chci se nadále podílet na rozvoji Domažlic. Jako poslanec však musím svoji pozornost a pomoc soustředit do celého regionu, který zastupuji v parlamentu. To jsem také voličům slíbil a mohu je ujistit, že je nezklamu.

Vláda teď přijde do parlamentu s návrhem reformy veřejných financí. Máme už nyní na reformu jasný názor, nebo stále váháte?

Reforma připravená vládní koalicí není pro běžného řadového občana. Je z ní vidět, že vládě nezáleží na blahu většiny obyvatel. Je pro úzkou skupinu bohatých, kterým reforma vychází vstříc. Nemyslím si, že je správné hledat peníze do státního rozpočtu u střední třídy, u rodin s dětmi, důchodců či skupiny sociálně slabších lidí. Nesouhlasím například s poplatky u lékaře, zvýšení 5% DPH přinese vyšší životní náklady pro každého, státní zaměstnanci, zejména učitelé, budou značně rozčarováni. Reforma obsahuje spoustu protisociálních opatření. Pohledem do své peněženky občan rychle zjistí, jak mu „reforma“ pomohla.

Ale jistě neodmítnete názor, že nějaká reforma je nutná.

Jsou věci, které se musejí řešit. Na tom se shodují všechny politické strany. Protože se jedná o závažná opatření, musí se na reformních krocích shodnout všechny politické strany zastoupené v parlamentu a ne spoléhat na dva přeběhlíky, pány Melčáka a Pohanku.  Koalice takový postup nezvolila, proto nemůže od sociální demokracie očekávat vstřícnost. Debata v parlamentu bude jistě bouřlivá.

Další žhavou otázkou dne je vybudování amerického radaru na našem území.

Jsme v tomto ohledu až příliš vstřícní k politice USA. Samotná americká strana nemá v otázce budování radaru v České republice jasno a my už navrhujeme možnost jeho umístění v Brdech. Projevovat tímto způsobem vděčnost americkým občanům za podíl na osvobození Plzeňského kraje se mně osobně nelíbí. Navíc jsem přesvědčen, že umístěním radaru se zvyšuje bezpečnostní riziko daného území, tedy Plzeňského kraje, a následně i České republiky. Neopomenutelné jsou také možné negativní účinky radarové stanice na zdraví tamních občanů.  Jsou zde závazné smlouvy  k NATO a v neposlední řadě nelze přehlédnout nesouhlas lidí, kteří žijí v oblasti možného umístění radaru. Na základě všech informací, které mám, jsem proti výstavbě radaru a zastávám názor, aby o jeho případné výstavbě rozhodli občané v referendu.

Ve Výboru pro životní prostředí se snažíte upozornit na problém, který začíná trápit rybáře.

Hovořil jsem o norku americkém, který se nebývale rychle množí a vytlačuje už běžného norka. Škodí v sádkách, v rybnících a potocích. Norek americký je velkým nebezpečím pro ryby, raky a drobné vodní živočichy. Jsou zde obavy z toho, že zcela vyplení vodní toky, mohl by se tak dostat blíže k obydlím lidí a vrhnout se na domácí drůbež. Norek americký je takzvaná invazivní škodná a podle zákona ho může střílet jen myslivecká stráž. Psal jsem na ministerstvo zemědělství, abychom tento zákon pozměnili v tom smyslu, že norka amerického by mohl střílet každý myslivec. Dorůstá velikosti větší kočky a problém s ním na Domažlicku i v sousedních okresech mají hlavně rybáři.Zpět na rubriku Články a komentáře