Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Proč je vláda proti hasičům?

04.03.2012

Jiná otázka mě totiž nenapadá. Ze zákona o státním rozpočtu na rok 2012 vyplývají výdajové rámce na roky 2013 a 2014. Lze si tak udělat jasnou představu o vývoji rozpočtu Hasičského záchranného sboru. Dlouhodobě si vážím práce všech hasičů a jsem velmi rád, že mohu být již dva roky členem Sdružení dobrovolných hasičů v Domažlicích. Jako poslanec jsem často zván na různé hasičské akce, schůze, Valné hromady a seznamuji se tam s problematikou hasičů na všech úrovních. Taktéž jako bývalému starostovi okresního města mi situace kolem hasičů vůbec není lhostejná.

Zatímco v roce 2008 byli investiční výdaje pro Hasičský záchranný sbor na úrovni 1,83 miliardy korun, v roce 2012 je plán jen na 276 milionů korun, což nepostačí ani k základní obnově techniky. Sbor v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 miliardy korun, roce 2012 to bude 6,6 miliard, o rok později 5,8 a v roce 2014 již jen 5,2 miliard korun. Z toho je zřejmé, že rozpočet v roce 2014 není pro hasiče myslitelný bez změny rozsahu činností poskytovaných občanům. Rozpočtem nadiktované škrty povedou k tomu, že Hasičský záchranný sbor nebude mít na provozní výdaje, přičemž už teď má investiční výdaje minimální. V roce 2014 se sníží početní stavy o 2500 – 3000 příslušníků ze současných cca 9500. Přijdou vniveč stovky milionů, které sbor investoval do jejich výcviku, výzbroje a výstroje. Počet stanic se sníží z 238 na 89. Pokud vláda premiéra Nečase dodrží rozpočtový výhled, který sama schválila, dostaneme se do početních stavů na úrovni sedmdesátých let. Je toto vůbec možné?

Počet požárů je však dnes násobně vyšší. Dojezdový čas k zásahu se může prodloužit z deseti na třicet minut a může dojít i ke snížení profesionální úrovně při zásazích. Krátkozraké a bezkoncepční škrty současné vlády ve výdajích na bezpečnostní sbory, zejména na hasiče, neumožňují garantovat občanům bezpečnost a poskytování služeb v takovém rozsahu a v takových dojezdových časech jako dosud, což může v konečném důsledku ohrozit nejen majetky, ale i zdraví či životy našich občanů.

ČSSD zahájila diskusi o zákonných změnách, které by zajistily více zdrojové financování Hasičského záchranného sboru i Sborů dobrovolných hasičů. To by mohlo spočívat v povinných odvodech komerčních pojišťoven, které by se tak nepřímo podílely na zvýšení kvality vybavení hasičských jednotek. Lepší vybavení i efektivita zákroků by pak měly pozitivní vliv na snížení škod. Koalice však s těmito návrhy nesouhlasila.

Hasiči jsou přece ti, kteří jsou v krizových situacích, ať je to dopravní nehoda, požár, povodeň nebo jiná živelná pohroma, první na místě. Jsou vybaveni a vycvičeni k tomu, aby poskytli pomoc v širokém spektru požadovaných činností. Pokud budou plánované škrty uskutečněny, hrozí, že v roce 2014 bude Hasičský záchranný sbor paralyzován. Nepochopím, že vláda nedokáže najít v rozpočtu peníze pro hasiče a přitom jsme svědky rozdávání stotisícových mimořádných odměn vysokým státním úředníkům na některých ministerstvech. Nelze se ubránit dojmu, že se od současné koalice můžeme dočkat i privatizace některých činností, které zatím náležely hasičům.

Je s podivem, že vláda rozpočtové odpovědnosti, jak se často sama nazývá, nedokáže zamezit únikům na příjmové stránce rozpočtu a vyhnout se tak tupým škrtům na straně výdajů, které právě teď postihují hasiče. Vážení hasiči, vydržte, prosím, pevně věřím, že bude lépe !

Zpět na rubriku Články a komentáře