Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

To zůstává rozum stát, aneb proč trestáme seniory?

25.05.2012

Zvýšená DPH však nešla na důchody, ale posloužila k záplatování děr na příjmové straně státního rozpočtu. Vláda svádí na krizi to, že obírá důchodce o dopady inflace, které jsou mnohdy větší než uvádí oficiální statistiky. Když se v Poslanecké sněmovně jednalo o změnách valorizace důchodů, nepomohla žádná argumentace, žádné doklady o drastických sociálních důsledcích, vládní většina zvedla ruku pro radikální snížení valorizací a důchodci tak dostanou pouhou třetinu toho, na co mají nárok. Korunu tomu všemu pak nasadila zpravodajka zákona,poslankyně Gabriela Pecková z TOP 09, když prohlásila : „ Úsporná opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři, ale oni se tomu přizpůsobí. Mnozí se narodili za války a svůj život prožili v režimu, který jim žádné extra zbohatnutí nedovolil. Tato vláda bohužel neumí dostatečně naplnit peněženky seniorů, ale co bychom měli umět všichni - naplnit jejich duši.“ Svatá prostoto, tak takto vidí vládní koalice ODS, TOP 09 a části VV problematiku důchodů? Že se nestydí???

Je třeba si také uvědomit, že zavedení druhého pilíře penzijního systému, proti kterému podává ČSSD stížnost k Ústavnímu soudu, znamená v podstatě privatizaci peněz důchodců a také zvýšení nerovnováhy mezi příjmy a výdaji průběžně financovaného důchodového pojištění. To vše se děje v roce 2012, který má být rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity! Čeští senioři však na aktivní stárnutí bohužel nemají peníze. Můžeme se potom divit, když čteme v novinách,že si pětaosmdesátiletí důchodkyně z Brna půjčila peníze na pohřeb dcery,dostala se do dluhů a teď ji dře exekutor? Průměrný důchod v ČR dosahuje 10,5 tisíce korun. Z 2,2 miliónu starobních důchodců jej však pobírá necelá třetina. Většina důchodů je menší. Jednou z možností, jak zlepšit situaci našich seniorů, je udržet ty seniory, kteří o to stojí, co nejdéle na pracovním trhu, což je zároveň jedním z prostředků, jak udržet penzijní systém - (pracující důchodce odvádí daně a sociální pojištění) i jak udržet seniorům přijatelnou životní úroveň a současně podpořit kupní sílu obyvatel.

Aktivní účast na životě společnosti, kvalitní bydlení, dostupná lékařská péče a možnost pracovat do toho věku, do kterého senior pracovat chce. Tak nějak by snad mělo vypadat aktivní stárnutí, tedy závěrečná etapa života člověka. To by pak mělo být úkolem politiků a to především těch s vládní odpovědností. Vážení, neměli bychom zapomenout, že to byli naše babičky a dědové, matky a otcové, kteří se svojí poctivou prací, zodpovědným přístupem k životu a řádným placením daní zasloužili o naši dobrou životní úroveň, určitě to není zásluha vlády Petra Nečase, vlády ODS, TOP 09 a části VV. A po nich dnes máme chtít, aby nesli tíhu a náklady všech nesmyslných vládních reforem? To zůstává rozum stát!

Článek vyšel v měsíčníku Rozhled - červen 2012

Zpět na rubriku Články a komentáře