Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Církevní restituce a proč právě teď ?

24.06.2012

Pokusím se jen v krátkosti shrnout hlavní důvody, proč s tímto návrhem nelze souhlasit a proč se jako opozice, snažíme majetkové vyrovnání s církvemi, co nejvíce oddálit : 1. Znamená to riziko prolomení dosavadní neprolomitelné restituční hranice, tzv. Benešových dekretů, a zásadně může změnit právní postavení státu v nových soudních sporech o restituční nároky. 2. Jednostranně a bezdůvodně zvýhodní církev před všemi ostatními skupinami restituentů. 3. Umožní, aby se největším vlastníkem nemovitého majetku v ČR stal cizí stát – Vatikán, s nímž ani dosud nemáme upraveny vzájemné vztahy. 4. Umožní vydání majetku, jehož rozsah dosud nikdo nezná. Reálně hrozí, že vydán bude i ten majetek, na který by církev neměla mít nárok po předchozích reformách. 5. Mají být poskytnuty vysoké finanční náhrady i za majetek, u něhož není nepochybné vlastnictví církve prokázáno. 6. Výše finanční kompenzace církvím je stanovena na základě značně sporných, nadhodnocených odhadů a totálního ignorování příslušných cenových předpisů. Jen pro ilustraci, jak byla cena zemědělské půdy uměle znásobena: ačkoliv na trhu se za ní platí kolem 11 korun za metr a stejnou částku dostávali i ostatní restituenti, vychází podle vlády pro církve 44 korun, což znamená nadhodnocení o 30 miliard. 7. V současné nelehké hospodářské krizi zvýší zadlužení českého státu o dalších 1,5% HDP, a to v době propadu české ekonomiky. 8. Změní dlouhodobě politické poměry v zemi ve prospěch konzervativních sil. 9. Ignoruje zcela skutečnost, že užití majetku a výnosů z něj bylo historicky u církví i náboženských společností vždy účelově vázáno. 10. Postihuje a zatěžuje nejvíce ty generace, které s daným problémem nemají nic společného, nezavinily ho a nijak na něm neprofitovaly (finanční náhrady se týkají dalších 30 let).

A proč koaliční vládě ODS, TOP 09 a LIDEM tolik vadí současné obstrukce? Je totiž velký rozdíl schválit takový stamiliardový dar církvím v červnu nebo až před podzimními krajskými a senátními volbami. To ještě bude, tato neodůvodněná marnotratnost pravicových stran, v živé paměti voličů.

Kromě obrovské nespravedlnosti a nepřiměřenosti vůči ostatním restituentům a uvedených důvodů, mi vadí především doba, kdy s tímto návrhem vláda přichází. Velkoryse daruje církvím desítky miliard v době, kdy šetří na zdravotně postižených, nemá peníze na valorizaci důchodů, na školství, na sociální služby, na hasiče či policii. Zvyšuje sazbu DPH u základních životních potřeb a je jí dobrá každá koruna, kterou může občanům vytáhnout z kapes. Navíc si vláda asi ani neuvědomuje, že přehlížením většinového společenského odporu proti schválení církevních restitucí, mezi lidmi vyvolává spíše zesílení proticírkevních nálad. Každý občan si však jistě sám vytvoří svůj názor na to, jaké priority vlastně má současná koaliční vláda!

Článek vyšel v měsíčníku Rozhled - červenec 2012

Zpět na rubriku Články a komentáře