Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Reformy současné vlády ožebračují občany státu

07.09.2012

O senátorské křeslo bude v podzimních volbách také usilovat současný poslanec PS Parlamentu ČR za ČSSD Jan Látka z Domažlic. Kandidovat bude ve volebním obvodu číslo 11, který zahrnuje celý okres Domažlice a část okresu Klatovy.

Poslance Jana Látky jsme se zeptali.

Proč jste se rozhodl opustit poslanecký mandát a kandidovat do Senátu?

Správně jste řekl opustit poslanecký mandát, protože v případě mého zvolení do Senátu automaticky zaniká mandát poslance. Proč jsem se k tomuto kroku rozhodl? Jako dlouholetý starosta Domažlic mám bohaté zkušenosti z komunální i regionální politiky, která je založena na každodenní práci s lidmi, na řešení konkrétních věcí. Vždy po nějakém čase můžete vidět, co se vám podařilo nebo naopak. Je to práce s hmatatelným výsledkem. Už v té době bylo mým heslem: Vždy jsem byl a budu tady pro Vás. Takové sepětí s lidmi, pro které můžete něco udělat, v poslanecké práci nezažíváte. Jako senátor budu mít větší manévrovací prostor pro to, abych se mohl s voliči mnohem častěji setkávat a být jim nápomocen při řešení nejrůznějších problémů. To je ten hlavní důvod mého rozhodnutí.

Jak vnímáte nespokojenost převážné většiny lidí s politickou i ekonomickou situací u nás?

To už není jen nespokojenost lidí, ale jejich docela vážné obavy z budoucnosti. Strach z toho, zda ještě za rok budou mít práci při současných škrtech a zdražování téměř všeho. Od toho se odvíjí i jejich nejistota, zda budou mít na zaplacení nájmu, elektřiny, plynu, tepla a dalších životních potřeb. V rodinách rostou výdaje uvolňované pro děti na školu a je jedno, jestli je to základní, střední nebo vysoká. Zdražují se léky, což nejvíce pociťují senioři. Celková situace pro běžné občany není vůbec jednoduchá.

Lidé se ptají, kdy konečně skončí neustálé strašení z úst politiků Řeckem, Španělskem, Itálií o postupující krizi, o dluhové pasti. Co dělá naše opozice?

Strašení jde vládním stranám vůbec nejlépe. Nemyslím si, že jim rozumný občan podruhé naletí na strašení Řeckem, jak tomu bylo před dvěma roky. Myslet si, že ekonomiku oživíme škrtáním, neustálým zvyšování daní, DPH, je velký omyl. Na druhé straně se vláda chová jako by měla ve státní kase miliardy navíc a o návrhu církevních restitucí hovoří jako o hotové věci. Nečasova vláda chce církvím vydat majetek, jehož skutečný rozsah dosud nikdo nezná, včetně vysoké finanční náhrady za majetek, u něhož není vlastnictví církve prokázáno. Jestliže k tomu dojde, zvýší se zadlužení státu o další 1,5% HDP. Obecně nemám nic proti církvím, ale v případě restitucí je třeba přesně specifikovat církevní majetek a také ho správně ocenit. Opozice se stávajícím počtem poslanců dělá, co může, vznáší interpelace na premiéra, ministry, kriticky vystupuje ve Sněmovně, v médiích a využili jsme i obstrukcí. Vládní koalice ODS, TOP 09 a LIDEM je k naší kritice hluchá. Je si vědoma toho, že má ve Sněmovně většinu.

Konkrétní příklad z poslední doby. I prezident republiky Václav Klaus velmi hlasitě dal najevo nesouhlas s dalším zvýšením DPH. Neměla by sociální demokracie být mnohem tvrdší a razantnější vůči vládě a jejím návrhům?

Názoru pana prezidenta Václava Klause si vážím, ale jak jsme sami slyšeli, premiér Nečas se na jeho adresu vyjádřil ne příliš lichotivě. ODS slibovala lidem, že nebude zvyšovat daně. Opak je pravdou. Podnikatelům slibovala, že DPH budou platit až ve chvíli, kdy jim zákazník proplatí vystavenou fakturu. Opak je pravdou. Myslím, že není normální, aby vláda vůbec nehovořila s opozicí, nezamýšlela se nad jejími návrhy, nad kritikou, jak jsme toho svědky na české politické scéně. Opozice je dost razantní.

Přibývá lidí, kteří se dostávají pod hranici chudoby. Jak chce tuto situaci řešit sociální demokracie?

Budeme prosazovat návrat k vyváženým reformám v oblasti daňové, sociální, zdravotní. Hledat cesty k ekonomickému oživení. Senioři, zdravotně postižení, mladé rodiny s dětmi či sociálně slabí, nesmí nést hlavní tíhu odpovědnosti za vyrovnanost státní ekonomiky.

Mnozí občané si nejsou jisti, zda reformy jsou konzultovány s odbornou veřejností. Také zkušenosti a doporučení z vyspělých evropských států jako je například Německo, Rakousko nejsou brány v úvahu. Je to jakési střílení od boku. Máte jinou zkušenost?

Mám dojem, že reformy naší pravicové vlády nejsou konzultovány s nikým, možná se spřízněnými jedinci (lobbisty). Také jsem si přestal dělat iluze o tom, že Nečasova vláda využívá příkladů a zkušeností z vyspělých evropských států. Její prioritou je evidentně zprivatizovat veškeré veřejné služby, domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice, ale i zdravotní a sociální systém nebo vězenství, časem i školství.

Slovo korupce slyšíme ze všech stran. Nakonec i váš poslanec Rath čelí obvinění z braní úplatku. Jaký účinný lék má na korupci vaše politická strana?

Kauza poslance Ratha je pro sociální demokracii nepříjemná v každém případě. Je to selhání jedince, které musí být řádně vyšetřeno a lidé, kteří pochybili, by měli být potrestáni podle zákona. Nejsem toho názoru, že máme špatné protikorupční zákony. Problém vidím v tom, že ne všem je měřeno stejným metrem. Stačí se podívat na některé neřešené nebo nedořešené kausy ve vládních stranách. Podpoříme každý návrh, který bude směřovat k většímu omezení korupce.

Jako poslanec parlamentu máte větší možnost ovlivnit přípravu zákonů než senátor. Není škoda zbavovat se této šance?

I senátor je zákonodárce, Jsou to senátoři za sociální demokracii, kteří v řadě případů vracejí do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů k dopracování, upozorňují na nedostatky v nich. V tomto směru se té šance nezbavuji. Pro mě je důležité být blízko k lidem a jejich názory a připomínky přenášet, v případě mého zvolení, na senátní půdu.

Jak vám pomáhají vaše dlouholeté zkušenosti z regionální i krajské politiky v Parlamentu?

Jsou mi velký pomocníkem. Do Parlamentu přicházejí návrhy zákonů v obecné rovině. Díky tomu, že mám zkušenosti z komunální, regionální i krajské politiky mohu si jejich působnost promítnout už do praktické roviny. To mi umožňuje podat v Parlamentu konkrétní připomínku, doporučení, vyjádřit nesouhlas a také ho odůvodnit (např. příklady z praxe).

S čím vstupujete do volební kampaně o senátorské křeslo?

Chci se zasadit o větší rozvoj dopravní obslužnosti v regionu. Vidím v tom jedno z konkrétních opatření jak zamezit vylidňování venkova. Udělám vše proto, aby byla zastavena destrukce Integrovaného záchranného systému. Mám na mysli neustálé snižování počtu hasičů i policistů včetně nedostatečného zajišťování jejich materiálního vybavení. Jsem připraven hájit systém bezplatného a kvalitního zdravotnictví se zaměřením na jeho dostupnost a rovný přístup k léčbě i péči pro všechny občany. Nesouhlasím s omezováním regionálního školství a jsem proti jakékoli formě školného. Podpořím oblast sociálních jistot a růst důchodů včetně valorizace. Nejen senioři, ale také mladé rodiny s dětmi potřebují mít dobré podmínky pro žití, pro to aby se nebáli mít děti. Spolu s ČSSD budu prosazovat vyvážené reformy v oblasti daňové, sociální a zdravotní. Nevyhýbám se ani řešení složité problematiky Národního parku Šumava.

Vyšlo v Rozhledu, září 2012

Zpět na rubriku Články a komentáře