Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Ne vždy se vše podaří

12.10.2009

To si jistě musí umět přiznat i každý politik, kterému se nepodaří prosadit jeho politický záměr. Mezi takové záměry, kterým se v tomto případě, bohužel, nepodařilo zabránit, patří zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty, k jehož schválení došlo v rámci schválení tzv. Janotova úsporného balíčku.

Toto zvýšení pokládáme v ČSSD za naprosto neefektivní a kontraproduktivní, a to jak pro občany, tak pro firmy a v konečném důsledku i pro samotný stát. Ke zvyšování spotřební daně totiž dochází průběžně při každém posílení koruny vůči euru a při dalším navýšení o korunu bude Česká republika patřit v pohonných hmotách k těm nejdražším v evropském regionu. Zvýšením spotřební daně se připravíme o zásadní konkurenční výhodu a to se projeví na výrazném propadu prodeje pohonných hmot. Logickým důsledkem této situace budou podstatně nižší daňové odvody na spotřební dani, na DPH i dani z příjmu. Celkové ztráty pak dle odhadů dopravců a provozovatelů čerpacích stanic mohou činit na odvodech až 9 mld. Kč ročně, což je více než předpokládaný přínos : cca 7 mld. Kč do státní pokladny.

Zdá se, že navrhovatelé této daňové úpravy vycházeli pouze ze statistického výpočtu a nebrali v úvahu negativní dopady tohoto opatření, jako jsou: horší konkurenceschopnost dopravců, ekonomické oslabení především příhraničních regionů a pokles zaměstnanosti. Jako velice významné se jeví i další celospolečenské důsledky zvýšení spotřební daně, které se určitě promítnou i do cen přepravy a následně do přepravovaného zboží a ostatních služeb. Zdražení pohonných hmot vyvolá nutnost navýšení dotací státu a územních samospráv do osobních přeprav, nárůst cen zboží pak bude mít za následek růst spotřebitelských cen s následnou povinností státu valorizovat sociální dávky a důchody.

Díky ČSSD se v návrhu státního rozpočtu podařilo zabránit zvýšení DPH o 2%, snížení rodičovského příspěvku o 10%, snížení porodného o 3000 Kč, snížení dětských přídavků a snížení příspěvků podle zákona o sociálních službách. Svým nesouhlasem se zvýšením spotřební daně na pohonné hmoty by však Česká strana sociálně demokratická mohla zapříčinit neschválení celého protideficitního balíčku, a vyvolat tak vládní krizi.

Hlasovali jsme proto pro tento balíček, i když s celou řadou věcí velmi nesouhlasíme. Jedná se tedy o kompromis, který ČSSD činila v zájmu stability země a jejích občanů.

Zpět na rubriku Články a komentáře