Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na premiéra ve věci nájemních bytů

02.02.2012
Vážený pane premiére, obracím se na vás jménem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, a to v záležitosti nájemních bytů v majetku obcí vybudovaných za pomoci dotací Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínka získání dotace byla vázána vložením zástavního práva na dobu dvaceti let. Dnes se však ukazuje, že tato doba je již příliš dlouhá a nájemníci mají zájem byty odkupovat. Tato skutečnost může být v době nejasné situace kolem rozpočtového určení daní dobrou možností pro mnohá města a obce na posílení jejich finančních příjmů.
číst více

Interpelace na ministra školství Dobeše ve věci reformy regionálního školství

02.02.2012
Vážený pane ministře, vámi navrhovanou reformu regionálního školství považuji doslova za likvidační. Je patrné, že cílem představených změn je zachovat pouze velké sídlištní školy a gymnázia, zatímco výuka v menších obcích a malých venkovských školách má být omezena. Od příštího roku totiž zřejmě zanikne řada škol, které dnes kvůli úbytku dětí nedokážou naplnit třídy do tzv. ideálního počtu 24 či 25 žáků. S vaším návrhem nesouhlasí Asociace krajů, Sdružení místních samospráv ani Svaz měst a obcí.
číst více

Vystoupení k poslaneckému návrhu zákona o místních poplatcích

07.12.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 337, je zpracován na základě potřeby měst a obcí. Současná podoba zákona, která se v této části neměnila od roku 2002, prý nedovoluje zvýšit sazbu a neumožňuje spravedlivěji rozšířit výběr poplatků na osoby, které dnes poplatku nepodléhají. Současné ustanovení zákona neodpovídá potřebám obcí a měst vybrat poplatek od všech fyzických osob, jejich činnost způsobuje vznik odpadu, a tím vyžaduje finanční prostředky na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Obce namítají nemožnost vybrat poplatek od cizinců, dlouhodobých podnájemníků nebo od fyzických osob dlouhodobě užívajících byty a rodinné domy bez nahlášení k trvalému pobytu.
číst více

Vystoupení k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

09.11.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, 11. 5. 2011 schválila vláda návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 369, který má zrušit zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Podle tohoto návrhu má být pro ekologické elektrárny zrušen přednostní přístup a připojení k elektrizační soustavě. Nový zákon má zrušit i dosavadní systém peněžité podpory garantující návratnost investic a stabilní výši výnosů pro ekologické elektrárny.
číst více
   [ předchozí ]   1   2   [ 3 ]   4   5   6   [ další ]