Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na premiéra ve věci rozpočtu HZS

02.02.2012
Vážený pane premiére, v závěru loňského roku byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2012, z něhož pak vyplývají výdajové rámce na roky 2013 a 2014. Lze si tak udělat představu, jak se bude dále vyvíjet rozpočet Hasičského záchranného sboru. Zatímco v roce 2008 investiční výdaje byly na úrovni 1,83 mld., v roce 2012 je plán 276 mil. korun, což nepostačí ani k základní obnově techniky. Sbor v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 mld. korun, v roce 2012 to bude 6,6 mld. korun, o rok později již 5,8 a v roce 2014 jen 5,2 mld. korun. Z toho je zřejmé, že rozpočet v roce 2014 není pro hasiče myslitelný beze změny rozsahu činností poskytovaných občanům. Rozpočtem nadiktované škrty povedou k tomu, že Hasičský záchranný sbor nebude mít na provozní výdaje, přičemž už teď má investiční výdaje minimální, nebo bude nucen snížit početní stavy až o 3 tisíce příslušníků.Myslíte si, vážený pane premiére, že je to při současném počtu 9 500 příslušníků vůbec možné?
číst více

Interpelace na premiéra ve věci nájemních bytů

02.02.2012
Vážený pane premiére, obracím se na vás jménem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, a to v záležitosti nájemních bytů v majetku obcí vybudovaných za pomoci dotací Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínka získání dotace byla vázána vložením zástavního práva na dobu dvaceti let. Dnes se však ukazuje, že tato doba je již příliš dlouhá a nájemníci mají zájem byty odkupovat. Tato skutečnost může být v době nejasné situace kolem rozpočtového určení daní dobrou možností pro mnohá města a obce na posílení jejich finančních příjmů.
číst více

Interpelace na ministra školství Dobeše ve věci reformy regionálního školství

02.02.2012
Vážený pane ministře, vámi navrhovanou reformu regionálního školství považuji doslova za likvidační. Je patrné, že cílem představených změn je zachovat pouze velké sídlištní školy a gymnázia, zatímco výuka v menších obcích a malých venkovských školách má být omezena. Od příštího roku totiž zřejmě zanikne řada škol, které dnes kvůli úbytku dětí nedokážou naplnit třídy do tzv. ideálního počtu 24 či 25 žáků. S vaším návrhem nesouhlasí Asociace krajů, Sdružení místních samospráv ani Svaz měst a obcí.
číst více

Vystoupení k poslaneckému návrhu zákona o místních poplatcích

07.12.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 337, je zpracován na základě potřeby měst a obcí. Současná podoba zákona, která se v této části neměnila od roku 2002, prý nedovoluje zvýšit sazbu a neumožňuje spravedlivěji rozšířit výběr poplatků na osoby, které dnes poplatku nepodléhají. Současné ustanovení zákona neodpovídá potřebám obcí a měst vybrat poplatek od všech fyzických osob, jejich činnost způsobuje vznik odpadu, a tím vyžaduje finanční prostředky na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Obce namítají nemožnost vybrat poplatek od cizinců, dlouhodobých podnájemníků nebo od fyzických osob dlouhodobě užívajících byty a rodinné domy bez nahlášení k trvalému pobytu.
číst více
   [ předchozí ]   1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   [ další ]