Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Vystoupení k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

09.11.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, 11. 5. 2011 schválila vláda návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 369, který má zrušit zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Podle tohoto návrhu má být pro ekologické elektrárny zrušen přednostní přístup a připojení k elektrizační soustavě. Nový zákon má zrušit i dosavadní systém peněžité podpory garantující návratnost investic a stabilní výši výnosů pro ekologické elektrárny.
číst více

Vystoupení k vládnímu návrhu novely zákona o zřízení jednoho inkasního místa

09.11.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi seznámit vás s názorem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky k danému problému. Vážení, obracím se na vás v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk 473. Součástí tohoto návrhu je i zrušení daňového zvýhodnění stravování a jeho nahrazení takzvaným daňovým bonusem. Rád bych vás jménem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky požádal o podporu zachování daňového zvýhodnění stravování.
číst více

Vystoupení k vládnímu návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty

05.11.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 377, pro mne obsahuje řadu nepřijatelných opatření, kterými vláda sáhla k jednoduchému kroku a dostala se tak do pásma vysokého nastavení nepřímých daní.
číst více

Vystoupení k návrhu státníhu rozpočtu na rok 2012

02.11.2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, návrh státního rozpočtu na rok 2012 je postaven na určitých parametrech. I pokud budou tyto parametry naplněny, je rozpočet v duchu vládního prohlášení postaven na filozofii další destrukce veřejných služeb prostřednictvím privatizace, to znamená, že rozpočet neskýtá záruku ani pouhého udržení rozsahu a kvality veřejných služeb. Aktuální ekonomická data naznačují, že lze reálně očekávat, že parametry, na kterých je státní rozpočet na rok 2012 postaven, nebudou naplněny. V tom případě se obávám, že jak v roce 2012, tak i dalších letech se hlavním nástrojem politiky vlády stanou redukce na výdajové straně rozpočtu. Reálně tedy hrozí, že rozpočtové schodky v oblasti platů, sociální politiky a politiky zaměstnanosti nejenže nebudou v roce 2012 naplněny, ale naopak bude pokračovat jejich redukce.
číst více
   [ předchozí ]   1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   [ další ]