Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na předsedu vlády ve věci DPH

27.10.2011
Vážený pane premiére, ČSSD neustále odmítá návrhy vaší vlády na sjednocování sazeb daně z přidané hodnoty na úroveň 17,5 od roku 2013, a již se hovoří dokonce o 19 či 20 procentech. Přitom ještě koncem roku 2007 byla snížená sazba DPH na úrovni 5 %, což znamená její čtyř násobné návýšení. Znamená to tedy, že po sérii sociálně necitlivých a nespravedlivých sociálních škrtů, které postihly především seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi nebo státní zaměstnance bude v důsledku připravovaných vládních reforem daní, penzí a zdravotnictví následovat další vlna zvyšování životních nákladů. Chtěl bych zmínit, že jedna sazba DPH není kromě Dánska zavedena v žádné zemi Evropské unie.
číst více

Škrty a plýtvání (Interpelace na předsedu vlády)

27.10.2011
Vážený pane premiére, vaše vláda se po svém vzniku začala nazývat vládou rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci. Ve skutečnosti jste se však stali vládou nesmyslných škrtů. Vaše nespravedlivé plošné škrty postihly především státní zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory či zdravotně postižené. Přitom kážete vodu a sami pijete víno. Jak jinak se dá označit skutečnost, která dříve tolik pobouřila naši veřejnost? Měsíční plat pro ombudsmana Českých drah Petra Fejka a jeho údajných 24 platů na odchodnou je skutečným výsměchem našim občanům. Pozadu nezůstal ani ministr školství Dobeš, který na přelomu roku rozdal svým úředníkům od tiskového mluvčí přes různé ředitele kanceláře, odborů či oddělení platy a odměny v částkách vysoce přesahujících 100 tisíc korun. Vůbec pak nemluvím o Radku Johnovi, který koncem roku vyplatil na mimořádných odměnách 2,4 mil. Kč někdejším deseti nejbližším spolupracovníkům na vnitru. O tom, jak to zdůvodnil, raději pomlčím. Posledním případem je pak vedoucí odboru 11 na Ministerstvu financí, který svým průměrným platem 157 tisíc překonal i vás.
číst více

Interpelace na předsedu vlády ve věci zdražení odvozu komunálního odpadu

27.10.2011
Vážený pane premiére, jako bývalého starostu okresního města mě velmi zaujala myšlenka zdražení odvozu komunálního odpadu. V praxi to bude znamenat více peněz pro každého občana za odvoz popelnic. Radnice dnes vybírají od občana ve dvou složkách maximálně 500 Kč. Obcím bude dána možnost zdražit tento poplatek vyhláškou. Druhá část, kterou stanovují obce za sběr a svoz netříděného odpadu, se má zvýšit ze současných 250 na 750 Kč ročně. V průměru prý radnice doplácí na jednoho občana 200 a více korun a zbylo by jí více peněz na další investice, jako jsou školky, opravy chodníků apod. Mám pochopení pro stížnosti starostů, kteří v obecních rozpočtech nemají dostatek financí. Musím však říci, že tato novela přichází pro občany v nevhodnou dobu. Poplatky se už nezvýšily devět let a možnost skokového navýšení o 500 Kč se mi zdá především pro nízkopříjmové skupiny příliš. To, že nový zákon bude obyvatele obcí motivovat k většímu třídění odpadu, je dle mého názoru značně iluzorní. Mám spíše obavu, že spíše ztratí motivaci odpad třídit, a to by mě velmi mrzelo. Hodně totiž bude záležet na systému svozu odpadu v jednotlivých městech a obcích.
číst více

Ztotožnění se s výzvou platformy obnovitelných zdrojů energie

17.06.2011
Dne 11. 5. 2011 schválila vláda návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který má zrušit stávající zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle tohoto návrhu má být pro ekologické elektrárny zrušen přednostní přístup a záruka připojení k elektrizační soustavě. Nový zákon má zrušit i dosavadní systém peněžité podpory garantující návratnost investic a stabilní výši výnosů pro ekologické elektrárny.
číst více
   [ předchozí ]   1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   [ další ]