Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na premiéra ve věci rozpočtu HZS

02.02.2012

Vážený pane premiére, v závěru loňského roku byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2012, z něhož pak vyplývají výdajové rámce na roky 2013 a 2014. Lze si tak udělat představu, jak se bude dále vyvíjet rozpočet Hasičského záchranného sboru. Zatímco v roce 2008 investiční výdaje byly na úrovni 1,83 mld., v roce 2012 je plán 276 mil. korun, což nepostačí ani k základní obnově techniky. Sbor v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 mld. korun, v roce 2012 to bude 6,6 mld. korun, o rok později již 5,8 a v roce 2014 jen 5,2 mld. korun. Z toho je zřejmé, že rozpočet v roce 2014 není pro hasiče myslitelný beze změny rozsahu činností poskytovaných občanům. Rozpočtem nadiktované škrty povedou k tomu, že Hasičský záchranný sbor nebude mít na provozní výdaje, přičemž už teď má investiční výdaje minimální, nebo bude nucen snížit početní stavy až o 3 tisíce příslušníků.Myslíte si, vážený pane premiére, že je to při současném počtu 9 500 příslušníků vůbec možné?

Vaše krátkozraké a bezkoncepční škrty ve výdajích na bezpečnostní sbory, zejména na hasiče, neumožňují garantovat občanům bezpečnost a poskytování služeb v takovém rozsahu a v takových dojezdových časech jako dosud, což může v konečném důsledku ohrozit nejen majetky, ale i lidské životy. Hasiči jsou ti, kteří v krizových situacích, ať je to dopravní nehoda, požár, povodeň či jiná živelní pohroma, jsou první na místě. Jsou vybaveni a vycvičeni k tomu, aby poskytli pomoc v širokém spektru činnosti. Pokud budou plánované škrty uskutečněny, hrozí, že v roce 2014 bude Hasičský záchranný sbor paralyzován. Proto se ptám, vážený pane premiére: Není již nejvyšší čas, aby vaše vláda rozpočtové odpovědnosti zamezila dalším únikům na příjmové stránce rozpočtu a oprostila se od tupých škrtů na straně výdajů? Hasiči a následně občané této země by to jistě velmi ocenili.

Zpět na rubriku Vystoupení v PS a Senátu