Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na premiéra ve věci krácení rozpočtu hasičů

06.09.2012

Vážený pane premiére, protože na interpelacích se s ministrem Kubicem již více než rok míjíme, obracím se v této záležitosti na vás. Bohužel, tentokrát jste nepřítomen zase vy. Rozpočet hasičů by se podle střednědobého výhledu Ministerstva vnitra mohl do roku 2014 snížit z letošních 6,8 miliardy na 5,2 miliardy korun. Sám jsem dobrovolným hasičem a tento výhled vůbec není optimistický. Často konzultuji záležitosti kolem hasičů s jejich veliteli na různých úrovních a situace začíná být velmi vážná. Realita je totiž taková, že investice jsou dlouhodobě na nule a provozní prostředky se snižují. Škrty na platech hasičů, ke kterým se sáhlo, však tuto situaci nevyřeší. Nejhorší je, že připravované snižování rozpočtu znamená propuštění 3 000 hasičů, kteří jsou již nyní naštvaní a otrávení. Bohužel není vůbec jisté, že se propouštění vyhne výjezdovým hasičům.

Krácení rozpočtů profesionálů se nutně dotkne i dobrovolných hasičů. Pokud by počet profesionálních hasičů klesal a budou muset ještě více šetřit, lze očekávat, že to jen zvýší nároky na hasiče dobrovolné. Nic na tom nemění fakt, že počet dobrovolných hasičů rok co rok stoupá a i jejich odbornost se zkvalitňuje. Dalšími škrty v rozpočtu hasičského záchranného systému a přenesením jejich povinností na hasiče dobrovolné přesouvá stát své povinnosti v bezpečnosti občanů na obce a také kraje. Ne každá obec však na to bude mít.

Vážený pane premiére, berete občanům v obcích a na venkově malé školy, berete jim pošty. Neberte jim prosím ještě hasiče. Hasiči totiž nejen chrání životy, zdraví a majetky nás občanů v krizových situacích, jako je požár, dopravní nehoda, povodeň či jiná živelní pohroma. Hasiči jsou zejména v menších obcích mnohdy jediným garantem a organizátorem veškerého kulturního, společenského i sportovního dění. (Upozornění na čas.) Moc vás prosím, pane premiére, pomozte zabránit tomu, aby byly hasičské záchranné sbory paralyzovány a zároveň ohrožena i činnost hasičů dobrovolných. Moc tím pomůžete občanům této země. Děkuji.

Zpět na rubriku Vystoupení v PS a Senátu