Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Interpelace na ministra Kubiceho ve věci policie

06.09.2012

Vážený pane ministře, je evidentní, že motivací vlády Petra Nečase je posílit městské a obecní policie, které by měly nahradit chybějící policisty. Zatímco v roce 2014 disponovala Policie České republiky 47 tisíci policistů, již nyní jich není ani 39 tisíc a jejich počet se bude snižovat i v příštích letech. Vy jste neumožnil spuštění náboru nových policistů v dostatečném počtu. Už dnes ve třetině místních a obvodních oddělení Policie České republiky nedosahuje počet policistů potřebných patnácti a jejich činnost je do budoucna ohrožena. U části z nich pak hrozí úplné zrušení.

Rozpočet Ministerstva vnitra má oproti roku 2010 klesnout v roce 2014 až o neuvěřitelných 25 %. Zákon posilující pravomoci strážníků je snahou pravicové vlády ještě více přenést odpovědnost za bezpečnost v ulicích na jednotlivá města a obce. Ty budou muset navíc omezit výdaje v jiných oblastech a posilovat rozpočty svých městských či obecních policií. Takové řešení je nesystémové, protože zajištění bezpečnosti na celém území je jednou ze základních funkcí státu, ne měst a obcí.

Proč se, pane ministře, nepokusíte naopak získat více peněz pro Policii České republiky, aby mohla ve vztahu k občanům našeho státu skutečně pomáhat a chránit? Děkuji.

Zpět na rubriku Vystoupení v PS a Senátu